Hoc ke toan tai vinh phuc


cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

 
Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán vốn do một số tập đoàn. Cổ phiếu ưu đãi còn được gọi là cổ phiếu ưu đãi. Từ "ưa thích" đề cập đến cổ tức chi trả do tổng công ty.
 
Mỗi năm, những người nắm giữ các cổ phiếu ưu đãi được nhận cổ tức của họ trước các cổ đông thường sẽ nhận bất kỳ cổ tức. Trong trao đổi ưu đãi này đối với cổ tức, cổ đông ưu tiên (hoặc cổ đông) nói chung sẽ không bao giờ nhận được nhiều hơn so với cổ tức đã nêu.
Ví dụ, người nắm giữ 100 cổ phiếu của 8% $ 100 mệnh cổ phiếu ưu đãi của công ty sẽ nhận cổ tức hàng năm là $ 800 (8% X $ 100 = $ 8 mỗi cổ phiếu X 100 cổ phiếu) trước khi cổ đông thường được phép nhận bất kỳ cổ tức bằng tiền mặt trong năm .
 
Trừ khi các cổ phiếu ưu đãi có một tính năng tham gia, cổ đông ưu đãi này sẽ không bao giờ nhận được hơn $ 8 mỗi cổ phiếu không có vấn đề như thế nào thành công các công ty trở nên. Các tính năng của cổ phiếu ưu đãi có thể khác nhau.
 
Ví dụ như tích lũy, chuyển đổi, có thể được gọi, tham gia, và nhiều hơn nữa. Kể từ khi chia cổ tức trên cổ phiếu ưu đãi thường là một số tiền cố định mãi mãi, một khi các cổ phiếu ưu đãi được ban hành giá trị thị trường của nó là khả năng di chuyển theo hướng ngược lại của lạm phát.
 
Các tỷ lệ lạm phát cao hơn, ít có giá trị là số tiền cổ tức cố định. Nếu giảm tỷ lệ lạm phát, giá trị của các cổ phiếu ưu đãi có thể sẽ tăng lên, nhưng không cao hơn giá chào mua của chứng khoán. Hầu hết các công ty không phát hành cổ phiếu ưu đãi. Thông thường, các công ty sẽ phát hành chỉ có cổ phiếu phổ thông và sử dụng nợ.

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN VĨNH PHÚC

Chuyên đào tạo: kế toán tổng hợp, kế toán thực hành thực tế.

Địa chỉ: Chu Văn An - P.Khai Quang - Vĩnh yên - Vĩnh Phúc

Hotline: 0982 686 028 - Mr Hải

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387